På svenskaIn english
Lycksele Djurpark

Lycksele djurpark deltar i bevarandeprojekt

 
 

Svenska Djurparksföreningen (SDF)

Svenska Djurparksföreningen (SDF) driver flera projekt av hotade nordiska arter. Lycksele djurpark ingår i projekt med Visent, Varg, Myskoxe, Lo, Gråsäl, Järv, Utter, Fjällräv och Björn.

European Association of Zoo and Aquaria (EAZA)

Inom den europeiska djurparksföreningen (EAZA) samordnas avelsprogrammen av European Endangered Species Programme (EEP). Ca:130 arter finns i programmet.