På svenskaIn english
Lycksele Djurpark

Rödräv

(Vulpes vulpes) Rödräven är vanlig i hela landet. Stammen minskade kraftigt under  1980-talet på grund av rävskabb, men ökar idag igen. Rödräven har annars en mycket vidsträckt utbredning över hela norra  halvklotet och lever i en mängd olika naturtyper (biotoper). Räven är ett rovdjur, men samtidigt vårt lands mesta "mångsysslare" när det gäller födan. En räv äter allt från blåbär och säd, via maskar och skalbaggar till harar, sorkar, fåglar och t o m rådjur. Smågnagare är favoritfödan. Rödrävarna kan leva ensamma, parvis eller i små grupper.

Tillhör:Ordningen Rovdjur (Carnivora)
Familjen: Hunddjur (Canidae)
Vikt:6-10 kg (hannar) och 5-7 kg (honor)
Livslängd:Upp till 20 år
Parningstid:Infaller under januari-mars
Dräktighetstid:Är 52-53 dygn
Ungarna:

Föds i april-maj: oftast 3-6 valpar, som är blinda vid födseln.