På svenskaIn english
Lycksele Djurpark

Rådjur

(Capreolus capreolus) Rådjuret är vårt minsta hjortdjur. På 1700-talet var rådjuret på väg att utrotas i Sverige. Det räddades kvar i Skåne och sedan 1850-talet har stammen stadigt ökat

Tillhör:Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen:Hjortdjur (Cervidae)
Vikt:23-28 kg (handjur), 20-26 kg (hondjur)
Livslängd:15 år
Brunst: Juli-augusti
Dräktighetstid: 9-10 månader, men med fördröjd fosterutveckling -fostret börjar utvecklas ca 5 månader innan födseln
Kalvarna:Kallas kid - honan föder oftast 2 kid, som väger 1,5-2,5 kg vid födseln

Fadder: GB