På svenskaIn english
Lycksele Djurpark

Skogsvildren

(Rangifer tarandus fennicus) Renen är det enda hjortdjur där både honan och hanen bär  horn. Skogsrenen är en underart av fjällrenen. Är anpassad för ett liv i storskogen. Den har betydligt längre ben, bredare klövar och smalare hornkrona än fjällrenen. Vildrenen utrotades på 1860- talet i vårt land. Fridlystes 50 år senare (1915) . Lever i mindre flockar. "Svenska renar" är numera tamrenar, som hålls av samerna.

Tillhör:Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen:Hjortdjur (Cervidae)
Vikt:180-200 kg (handjur), 120-140 kg (hondjur)
Livslängd:15 år
Brunst: Juli-augusti
Dräktighetstid: 9-10 månader, men med fördröjd fosterutveckling -fostret börjar utvecklas ca 5 månader innan födseln
Kalvarna:Föds i maj-juni