På svenskaIn english
Lycksele Djurpark

Vår fadderverksamhet!

Vi på Lycksele Djurpark har sedan början av 90-talet bedrivit fadderverksamhet där företag har möjlighet att hjälpa våra djur med ekonomiskt stöd för deras omvårdnad. Vi är ett av norrlands populäraste besöksmål för såväl privatpersoner som företag. Genom att vara fadder så får företaget möjlighet att synas och profilera sig samt kanske även locka till sig kunder som vanligtvis ej besöker företaget.

Lycksele Djurpark är medlem i SDF, Svenska Djurparksföreningen och EAZA, European Association of Zoos and Aquaria. Som medlem i SDF är en av huvuduppgifterna att aktivt stödja bevarandearbetet med hotade djurarter, samt öka allmänhetens medvetande i dessa och närliggande naturfrågor. När det gäller bevarandeprojekt är syftet att samordra avelsverksamhet och forskning kring en djurart eller -grupp, samt djurens placering, förflyttning och sociala miljö.

Även ditt företag kan bli fadder till en av våra djur här på parken, kontakta oss för mer information!